Installaties van ARGESPEVO

ARcheologisch  GEnootschap (voor) SPectaculaire  VOndsen

Bij het maken van onze installaties zijn wij uitgegaan van de menselijke behoefte  om betekenis te geven aan alledaagse plekken, om de eigen omgeving van een mythische geschiedenis te voorzien. Datgene wat we waarnemen, wat voor iedereen zichtbaar is willen we anders gaan interpreteren. Een  interpretatie van het waargenomene wordt gedaan aan de hand van de op dat moment bekende feiten. De betekenis welke men geeft aan datgene wat men  zintuiglijk  waarneemt, is gelinkt of heeft zijn oorsprong  aan dat, wat men al weet en aan het bevatbare voorstellingsvermogen.

Een kenmerk van onze installaties is dat elke installatie voortkomt uit en een directe relatie heeft met de ruimte waar de installatie gemaakt wordt, zodat er een duidelijke interactie ontstaat tussen object(en) en ruimte. Wij bouwen een archeologische constructie op om een locatie  te verbinden met haar grootse deelname aan een even grootse geschiedenis.