SPECTABILIS - Installaties

 

Is de artistieke samenwerking tussen Eddy Becquart en  Jan van Breugel .        zij "be-ogen" letterlijk en figuurlijk om in hun creaties  -het zichtbare in het oog te laten vallen- Hun realisaties maken de directe omgeving "opmerkenswaardig".

Een kenmerk van deze gezamenlijke installaties is dat elke installatie voortkomt uit en een directe relatie heeft met de ruimte waar de installatie gemaakt wordt, zodat er een duidelijke interactie ontstaat tussen object(en) en ruimte.                 Mede door deze interactie met de omgeving worden al onze installaties gekenmerkt  door de volgende faseringen:                                                      1-Waarneming.  De oorsprong van een installatie ligt bij ons altijd in een  realistisch,waarneembaar gegeven                                                                 2- analyseren en noteren. Van datgene wat we zien maken wij een visuele notatie, waarbij we tot de voor ons essentie van het waarneembare proberen te komen. De factor tijd is in een brede betekenis, naast het beeld,  een belangrijk terugkerend element in ons werk .                       

3-interpreteren .   Het waargenomen beeld wordt  omgevormd tot een zelfstandige visuele werkelijkheid.

 

De Spectabilis-Installaties verdelen zich in 2 verschillende invalshoeken:

-ARGESPEVO installaties. ARGESPEVO staat voor ARgeologisch GEnoodschap voor SPEctaculaire VOnsten. ) door historische waarschijnlijkheid  zichtbaar te maken  in opgravingen met verbeelding.

- Registraties .Dit zijn projecten waarin wij specifieke plaatsen en tijden zichtbaar registreren in kijkinstallaties met instrumentarium en schilderijen.